Splošni pogoji in pravila uporabe - zapelji.si

Pojdi na vsebino

Glavni meni:

Splošni pogoji in pravila uporabe

Pravila uporabe
Splošni pogoji uporabe spletne strani www.zapelji.si in omejitev odgovornosti

Definicije pojmov

Upravljalec je skrbnik in administrator spletnega mesta www.zapelji.si

Spletno mesto predstavlja vsaka stran v okviru naslova www.zapelji.si.

Uporabnik spletnega mesta je vsaka oseba, ki obišče katerokoli spletno stran na spletnem mestu www.zapelji.si (v nadaljevanju: Uporabnik).

Sprejem splošnih pogojev

Uporabnik je zavezan upoštevati te Splošne pogoje. Uporabnik z uporabo spletnih strani www.zapelji.si sprejema te Splošne pogoje in izjavlja, da je z njimi seznanjem in da se z njimi strinja.

Avtorske pravice

Vsa vsebina, objavljena na spletnem mestu, je v izključni lasti lastnika spletnega mesta in je avtorsko zaščitena z veljavnimi zakoni. V vsebino se poleg besedila in podatkov šteje tudi celotna grafična podoba spletnega mesta z vsemi grafičnimi elementi.

Prepovedano je vsakršno kopiranje in objavljanje katerekoli vsebine v celoti ali delno na drugih mestih, razen v primeru, da lastnik - administrator to dovoli v pisni obliki.

V kolikor Uporabnik Lastniku posreduje kakršne koli materiale, prvi enkrat in za vselej na Lastnika brezplačno prenaša vse materialne avtorske pravice in dovoljuje uporabo ter objavo posredovanih materialov.

Lastnik - skrbnik lahko po lastnem preudarku zavrne katerokoli registracijo brez obrazložitve pod nazivom, ki nakazuje na drugo osebo ali je zaščiteno s pravicami prava intelektualne lastnine ali je neprimerno oziroma drugače nesprejemljivo.

Posredovani podatki

Uporabnik se zaveže, da:
storitev ne bo uporabljal z namenom objave katere koli vsebine ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo, javnim redom in moralo ali temi pogoji;
• ne bo zlorabljal imen drugih oseb/uporabnikov;
• ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe;
• ne bo poskušal pridobiti, zbirali ali shranjevati osebnih podatkov drugih uporabnikov;
• ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česar koli, kar bi lahko povzročalo škodo tej storitvi in ponudniku.

Omejitev odgovornosti

Lastnik ne odgovarja za točnost, pravilnost, ažurnost podatkov in informacij, ki so objavljene na spletnem mestu in ne prevzema odgovornosti za dejanja, ki jih Uporabnik opravi na podlagi objavljenih podatkov.

Lastnik objavlja podatke, kot jih prejme s strani uporabnika spletnega mesta.

Lastnik ni odgovoren za kakršnokoli škodo, ki bi izvirala iz morebitnih tehničnih težav, prekinitve delovanja storitve ali drugih motenj (na primer računalniški virus, izpad električne energije, mehanične okvare, odločitev državnih organov ipd.).

Spletno mesto vsebuje tudi povezave na spletna mesta tretjih oseb. Lastnik ne prevzema odgovornosti za spoštovanje zasebnosti in vsebino na teh spletnih mestih oziroma straneh.

Uporaba osebnih podatkov ter varovanje zasebnosti

Lastnik zbira o Uporabniku naslednje osebne podatke ter kontaktne informacije: uporabniško ime, geslo, naslov elektronske pošte (obvezni podatki) . V povezavi z vašim dostopom do spletnega mesta lastnik beleži na strežniku podatke, ki bi lahko služili za identifikacijo (IP naslov računalnika, datum in čas in obiskane strani). Ti podatki se lahko uporabijo anonimizirano v statistične namene.

Uporabnik prevzame izključno odgovornost za verodostojnost, točnost in ažurnost osebnih podatkov in kontaktnih informacij, ki jih le-ta posreduje lastniku.

Lastnik bo s pridobljenimi podatki o Uporabniku ravnal v skladu z veljavno zakonodajo in temi Splošnimi pogoji.

Uporabnik z registracijo na spletnem mestu izrecno soglaša, da lahko lastnik naslov njegove osebne podatke uporablja in obdeluje za namen:
• omogočanja zagotavljanja dostopa do spletnega mesta
• vzpostavitve stika z Uporabnikom, kadar je to potrebno (spremembe v delovanju sistema, obveščanje o storitvi ipd.),
• pošiljanja različnih e-vsebin,
• v primeru, da Uporabnik to sam želi.

Lastnik izjavlja, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam.

Kršitve

V primeru kakršnih koli kršitev obstoječe zakonodaje ali teh pogojev, sme Lastnik vse posredovane osebne podatke, vključno z IP naslovom, uporabiti z namenom preprečevanja prihodnjih kršitev in sanacije posledic kršitve.

Ob kakršnih koli kršitvah se lahko Uporabniku delno ali v celoti omeji dostop oziroma uporaba spletnega mesta.

Prepovedan je vsak poskus ali izvršitev nepooblaščenega spreminjanja, izbrisa, poškodovanja, povzročitve začasne ali trajne neuporabnosti podatkov na spletnem mestu. Prav tako je prepovedan vsak poskus ali izvršitev aktivnosti, da se mimo spletnega mesta nepooblaščeno dostopi do kakršnihkoli drugih vsebin v okviru informacijskega sistema Lastnika.

Prehodne in končne določbe

Če katero koli sodišče s pristojnostjo za odločanje v tej zadevi, odloči, da je kakšna določba splošnih pogojev neveljavna, potem bo ta določba iz izločena, ostale določbe splošnih pogojev bodo še naprej veljale in učinkovale.

Za splošne pogoje in razmerje Uporabnika z Lastnikom se uporablja slovensko materialno in procesno pravo in določi pristojnost sodišč na območju Republike Slovenije.


zapelji.si
Pravi prijatelji so tisti, ki ti dajo krila, ko sam s svojimi ne moraš poleteti !
Nazaj na vsebino | Nazaj na glavni meni